وسواس  شخصی که غلبه‌ی سوداء دارد مبتلا به فکر و خیال و وسواس می‌شود.  در روایت آمده است:  الَّتِي أَخَذَ صَاحِبَهَا بِالْفَزِعِ وَ الْوَسْوَاس‌:

 یعنی سوداء سبب فزع و وسواس می‌شود.  وسوسه برای غلبه‌ی صفراء است و با وسواس متفاوت است.  نشانه‌ی وسواس این است که شخص گِل می‌گیرد و خرد می‌کند. اگر چیزی دستش می‌رسد مانند پوست پرتقال آن را خرد می‌کند. بازی کردن با محاسن هم از نشانه های وسواس و غلبه‌ی سوداء است.  همیشه ذهن افرادی که غلبه‌ی سوداء دارند کار می‌کند و این افراد اهل تفکر هستند و مغز آن ها مرتب در حال فعالیت است. مغز این افراد حتی در خواب کار می‌کند و آرامش ندارد. این اشخاص مرتب خواب یا کابوس می‌بینند.

 

یکی از آثار چشم چرانی رفتار منفی فرد با خودش است که همان استمناء در پسران و استشهاء در دختران می باشد. این عمل یک نوع بیماری روانی به نام مالیخولیا به دنبال می آورد که تصمیم بر اساس خیالات در فرد زیاد می شود و فعل و عملی که از او صادر می شد بر اثر خیالات واهی است. بنا بر این عمل فوق عقل فعال کاربردی را در فرد از بین می برد و موجب جنون فکری و وسواس فکری می شود.

 

وسواس فکری یکی از بیماری ها است که شخص به سبب آن مدیریت بر خویشتن و کارهای خود را از دست می دهد و در نتیجه امکانات موجود در او ضایع می شود. چنین کسی نباید به شک و وسوسه ی خود اعتنا کند و الا گویا او از شیطان اطاعت کرده است. شیطان از اجنه است که خلقت آن از آتش است. عمل کردن به وسوسه موجب می شود که فرد عبد شیطان شود نه عبد الله. به هر حال خوردن میوه ی انار شیرین موجب رفع وسوسه می شود.


از امام صادق علیه السلام روایت است که می فرماید: بر شما باد که انار شیرین را مصرف کنید زیرا هیچ دانه ای از آن به معده نمی رسد مگر اینکه بیماری را ریشه کن می کند و وسوسه ی شیطان را از فرد دور می سازد.