از 20 تا 30 فروردین 99، سایت فروشگاهی راسخین در نظر دارد تا سقف 20 هزار تومان بن رایگان، جهت خرید از این سایت اهداء کند.  

 

به این معنا که تا سقف 20 هزار تومان، هیچ مبلغی از مشتری اخذ نخواهد شد.

 

قابل ذکر است که این بن ها محدود و فقط به تعدادی تعلق خواهد گرفت.

 

علاقمندان می بایست جهت شرکت در طرح خرید رایگان،در سایت راسخین و در قسمت (عضویت) ثبت نام به عمل آورند.