راسخین در شهر شیراز و برخی از شهرهای پرجمعیت ایران اقدام به تحویل فوری سفارشات نموده است.

سفارشات شما طبق شرایط زیر تحویل فوری خواهند شد :

قبل از ساعت 11 صبح ثبت شده باشند.

کالای خریداری شده در انبار موجود باشد.

در غیر اینصورت زمان ارسال کالا از انبار فروشنده به انبار به زمان ارسال اضافه خواهد شد.

در شیراز،در طول مدت 2 تا حداکثر 8 ساعت اقلام درخواستی به مشتریان تحویل خواهد شد.

همچنین  راسخین در روزهایی از سال که مناسبتهای ویژه هستند امکان ارسال کالا ندارد;

13 فروردین
14 خرداد
28 شهریور (تاسوعای حسینی)
29 شهریور (عاشورای حسینی)
8 آبان (اربعین حسینی)
16 آبان (رحلت حضرت رسول اکرم)
22 بهمن